rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odtok (qn)

Objemová rychlost proudění na jednotku plochy kolmo k rovině výrobku při stanovené hydrostatické výšce. Odtok se vyjadřuje v l/(m².s).