rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Permitivita (ψ)

Objemová rychlost proudění vody a/nebo jiných kapalin na jednotku plochy na jednotku poklesu hydrostatické výšky, za podmínek laminárního proudění, kolmo k rovině výrobku. Permitivita se vyjadřuje v s-1.