rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Přetvoření tlakem

Poměr úbytku tloušťky ke jmenovité tloušťce vyjádřený v procentech. Přetvoření tlakem se vyjadřuje v procentech.