rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Přetvoření tahem

Poměr přírůstku délky k počáteční upínací délce. Přetvoření tahem se vyjadřuje v procentech.