rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Přetvoření při tečení

Celkové přetvoření zkušebního vzorku vystaveného konstantnímu zaťížení. Přetvoření při tečení se vyjadřuje jako procento odpovídajícího rozměru před zaťížením, ale s předpětím.