rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Přetrh při tečení

Porušení zkušebního vzorku vystaveného konstantnímu zaťížení.