rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Předpětí

Malé zaťížení, odpovídající 1% předpokládaného maximálního zaťížení, které umožní stanovit počáteční upínací délku a nulový bod přetvoření při reprodukovatelných podmínkách.