rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Polymerní geosyntetická izolace (GBR-P)

Průmyslově vyráběná konstrukce geosyntetických materiálů v podobě fólie, která působí jako izolace. Izolační funkci plní v podstatě polymery. Používá se v kontaktu se zeminou a/nebo jinými materiály při využití v geotechnice a stavebním inženýrství.