rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Tečení při stlačování

Časově závislý úbytek tloušťky materiálu vystaveného konstantnímu zaťížení tlakem.