rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ucpávání

Hromadění částic zeminy a/nebo jiného materiálu uvnitř výrobku vedoucí ke snížení hydraulické výkonnosti.