rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Úhel tření (Φ)

Úhel, jehož tangens se rovná poměru třecí síly na jednotku plochy ke kolmému napětí mezi dvěma materiály. Příklady dvou materiálů jsou zemina a GSY.