rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Výrobek podobný geotextilii (GTP)

Podle ČSN EN ISO 10318 jde o plošný, propustný, polymerní (syntetický nebo přírodní) textilní materiál, který neodpovídá definici geotextilie.