rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vyztužená zemina

Vyztužená zemina označuje těleso spojené ze zeminy a výztuže. Výztužní prvky: ocelové nebo platové tyče (kotvy), georohože, geomříže, geotextílie, apod. Výhody: zmenšení sklonu svahu, zvýšení únosnosti, apod.