rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mostní křídla na železniční trati Třebovice - Rudoltice

Stupňovitá mostní křídla u železničního mostu v km

6,587 na trati Česká Třebová - Krasíkov z vyztužené zeminy pomocí tuhých

spojitých geomříží Tensar RE.

Po demolici staré mostní konstrukce byla navržena vyztužená zemní opěrná stěna se sklonem líce a rubu 90° od horizontály. Na čele opěrné stěny byly použity prefabrikované bloky.

Poloha stavby

Dodali jsme

Geotextilie, geomříže, betonové tvarovky, statický výpočet, technický dozor a prováděli jsme výstavbu.

Realizace

2005

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci