rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mostní opěry z vyztužené zeminy na dálnici D1 u Levoče

Součástí druhého úseku dálnice D1 Jánovce - Jablonov je mimoúrovňová křižovatka Levoča, která umožňuje propojení dálnice D1 s přivaděčem Spišská Nová Ves tak i s cestou I. třídy I/18. Součástí křižovatky je i most nad Levočským potokem.

Mostní objekt je tvořený třemi samostatnými objekty se čtyřmi opěrami z vyztužené zeminy. Most je založený plošně na vyztuženém násypu na vyměněné vrstvě podloží, kdy původní tvořily fluviální a povodňové jíly.

Opěrné stěny jsou z prefabrikovaných dílců kotvených jednoosou geomříží do přilehlého zemního násypového tělesa. Celková pohledová plocha opěr je 2900 m2.

V časopise Inženýrské stavby 4/2017 jsme publikovali článek s více informacemi, kde se dočtete o geologii místa stavby, výpočtech (návrh mostní opěry, modelování deformačního chování), postupu vlastní výstavby mostní opěry a výsledcích měření skutečných deformací. Celý článek najdete zde.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, návrh založení mostních opěr, konsolidační analýzu a geomříže

Realizace

2013

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci