rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ochrana svahů sedimentační nádrže cukrovaru v Dobrovicích pomocí geobuněk

Provozovatel cukrovaru požadoval účinnou protierozní ochranu svahů nově budované sedimentační nádrže, která bude periodicky zaplavována odpadními kaly z cukrovarnické výroby.

Při návrhu vhodného řešení zpevnění povrchu svahu navrhl projektant geobuňky zasypané kamenivem frakce 32/63 mm. Vzhledem k periodickému zaplavování svahu zvolil geobuňky s perforovanými stěnami. Geobuňky byly zároveň nejlevnejším řešením splnujícím požadavky projektanta.

Poloha stavby

Dodali jsme

Geobuňky, zaškolení stavby, technické poradenství ve fázi projektové přípravy

Realizace

2011

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci