rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď ze systému Tensartech TW1 na železničním koridoru Votice - Benešov

Jedná se o trvalou opěrnou zeď podchycující patu rozšířeného železničního násypu. Výška zdi je proměnná od 0,60 m do 9,65 m ve sklonu 86° od vodorovné. Nad korunou zdi je nadnásyp výšky cca 2,20 m ve sklonu 1:1,50. Na začátku úseku zeď plynule přechází do terénu, na konci navazuje na železniční most. Koruna zdi navazuje na čelo mostu ve výšce mostní římsy.

Zeď je založena na podkladu ze zhutněného štěrku frakce 0-256 mm. Tato vrstva nahradila neúnosné vrstvy zemin. Na upravené vrstvě byla vybetonována roznášecí platforma vyztužená ocelovými pruty. Roznášecí platforma slouží jako podpora lícním prvkům v průběhu výstavby a konsolidace násypová tělesa.

Poloha stavby

Dodali jsme

Zaškolení stavby, statický výpočet, projekt, autorský dozor, opěrný systém TW1 vč. betonových tvarovek

Realizace

2010

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci