rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrné zdi ze systému Tensartech TW1 a vyztužené strmé svahy v Bučovicích

Rekonstrukce průtahu Bučovicemi měla vyřešit

dlouhodobé problémy s bezpečností účastníků silničního provozu. V 450 m dlouhém úseku mezi

Bučovicemi a Vícemilicemi bylo nutné rozšířit komunikaci bez záborů okolních

pozemků.

Konstrukce z vyztužené zeminy slouží pro překonání výškového rozdílu mezi úrovní rekonstruované silnice a polní cestou. S ohledem na prostorové možnosti byl tento úsek navržen jako kombinace s opěrnými zdmi ze systému Tensartech TW1 a strmých svahů sklonu 1:1. Strmý svah má pohledovou úpravu s ozeleněným lícem z měkkých tkaných geomříží. Kombinace betonových tvarovek a zeleného líce umožnila vhodnější začlenění konstrukce do krajiny.

Poloha stavby

Dodali jsme

Zaškolení stavby, statický výpočet, projekt, opěrný systém TW1 včetně tvarovek, autorský dozor, dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace

2009

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci