rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Protierozní ochrana křídel železničního mostu u obce Urbaneč

Vzhledem k velkému sklonu mostních křídel jsme pro trvalou protierozní ochranu povrchu mostních křídel navrhli využít protierozní georohož Trinter, která po několika týdnech prorostla  vysetou trávou.

Pod georohoží je nainstalován drenážní geokompozit Interdrain, který brání pronikání vody do mostní konstrukce a odvádí srážkovou vodu do podélné drenáže.

Poloha stavby

Dodali jsme

Protierozní georohož a drenážní geokompozit

Realizace

2006

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci