rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rekonstrukce mostu u Přibyslavic

Klenbový mostní objekt se nachází na trase nadměrných

přeprav. Vysoké zatížení spolu s nedostatečným povrchovým odvodněním přispělo k

havarijnímu stavu mostu. U stávajících kamenných křídel a parapetních zdí

docházelo k jejich naklánění, místy vypadávaly části kamenného zdiva.

Rekonstrukce mostu spočívala ve výstavbě nových křídel a parapetních zdí mostu. Po demolici kamenných zdí, odtěžení zeminy po rub stávající klenby, byla klenba očištěna a zaizolována. Nová křídla a parapetní zdi byly vytvořeny opěrným systémem ze zeminy vyztužené geomřížemi Tensar a štípanými betonovými lícními tvarovkami.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, geomříže a betonové tvarovky

Realizace

2003

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci