rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Strmý svah se silážní jámou v koruně ve Velké Bíteši

Pro výstavbu betonového silážního žlabu bylo potřeba zestrmit využitelný pozemek. Vzhledem k okolnímu prostředí jsme navrhli svah se zeleným lícem zpevněný geomřížemi. Svah má proměnnou výšku od 0,5 do 6 m.

Konstrukce zpevněného svahu byla založena na drenážní konsolidační vrstvě z lomového kamene, která zajišťuje odvodnění základové spáry. Aby se drenážní vrstva neznehodnotila zásypovým materiálem, byla použita filtračně separační geotextilie Geomatex TST.

Samotná konstrukce svahu ze systému Tensartech GreenSlope se skládá z ocelových košů na líci, ve kterých je georohož s travním semenem, výztužných geomříží Tensar RE a místního zásypového materiálu.

Poloha stavby

Dodali jsme

Projekt, zaškolení na stavbě a opěrný systém Tensartech GreeenSlope

Realizace

2014

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci