rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Směr výroby (MD)

Směr výroby geosyntetického výrobku (u tkaných geotextilií směr osnovy).