rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Součinitel propustnosti kolmo k rovině (kn)

Poměr mezi rychlostí proudění ν, a hydraulickým gradientem i. Součinitel propustnosti kolmo k rovině se vyjadřuje v m/s.