rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Součinitel propustnosti v rovině (kp)

Poměr mezi schopností proudění v rovině qp a součinem tloušťky d a hydraulického gradientu i. Součinitel propustnosti v rovine se vyjadřuje v m/s.