rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mostní opěra a opěrná zeď na přeložce silnice I/16 Vestřev - Chotěvice

Přeložka silnice I/16 v obci Vestřev řešila nevyhovující přemostění přes řeku Labe a nepřehlednou situaci na křižovatce s komunikací druhé třídy. Zájmový úsek má více jak půl kilometru a obsahuje dva mostní objekty. Jeden z nich je čtyřpolový s přemostěním 118,80 m. 

Podíleli jsme se na vybudování mostních opěr a zárubních zdí, které byly součástí celé stavby. Kromě systému Armovia, který využívá spolupůsobení velkoformátových betonových panelů na líci a geomříží je zde i monolitická opěrná zeď se zabetonovanými výztužnými geomřížemi.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém Armovia (geomříže a panely)

Realizace

2004

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci