rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z velkoplošných panelů v Ostravě (u Zeleniny)

Opěrná zeď o délce 72,475 m a maximální výšce 10,153 m

převádí pravou polovinu dálnice D47. Je situována za opěrou 1P mostního objektu

8201 a je navržena z důvodu ochrany areálu Zeleniny na ulici Polanecká včetně

přilehlé obslužné komunikace. Opěrná zeď tvoří ohraničení tělesa dálnice D47,

která je na předmostí opěry 1P objektu 8201 vedena v násypu výšky cca 10-12 m

nad stávajícím terénem. Terén v místě zdi je rovinatý. Celá oblast staveniště

je ovlivněna doznívajícími účinky vyvolanými důlní činností.

S ohledem na špatné základové podmínky bylo nutné zlepšení základových poměrů. Výměna nevhodného podloží byla nahrazena štěrkopískovými pilíři raženými z úrovně srovnaného terénu po odhumusování, nad hlavami pilířů byly realizovány hutněné vrstvy proložené vysokopevnostní geotextilií Basetex 800/50 v 5 vrstvách. První vrstva byla po provedení ŠP pilířů položena přímo na srovnaný terén. Geotextilie Basetex byly kladeny v příčném směru dálnice, přesah pásů v podélném směru dálnice byl min. 0,40 m.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, geotextilie, opěrný systém Armovia (geomříže a panely)

Realizace

2005

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci