rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Protierozní ochrana svahů silničního násypu na dálnici u Sverepce

Nově vybudovaný silniční násyp měl takový sklon, že docházelo vlivem srážek k vodní erozi. Aby jí bylo zabráněno, položila se pro zpevnění svahu násypu na jeho povrch trvalá protierozní georohož.

Díky trojrozměrné struktuře poskytuje georohož oporu kořenovému systému rostlin.

Poloha stavby

Dodali jsme

Trvalou protierozní georohož

Realizace

2009

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci