rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rekonstrukce koryta potoka ve Sloupu

V obci Sloup docházelo každoročně na jaře při zvýšené hladině vody k vymílání břehů koryta potoka Ždárná.

Řešením bylo rozšíření stávajícího koryta potoka, zpevnění spodní části kamenným opevněním a v horní části plastovou georohoží, která měla za úkol zachytit travní semeno a umožnit tak  vytvoření pevného kořenového systému. Takto provedená úprava poskytuje trvalou protierozní ochranu při zvýšených průtocích vody.

Poloha stavby

Dodali jsme

Georohože

Realizace

2000

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci