rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace erodovaných svahů těžební jámy Hliník v Ratíškovicích

V jihovýchodní části hřiště v obci Ratíškovice došlo po vydatnějších deštích k sesutí části svahu těžební jámy Hliník. K sanaci bylo nutno přistoupit rychle, protože existovala možnost oživení sesuvu. Jako sanační opatření byl navržen strmý svah z vyztužené zeminy se zeleným lícem.

Sesuv dosahoval výšky 5,5 m a jeho šířka byla cca 40 m. Sesuv byl způsoben kombinací více faktorů, a to nepříznivou geologickou skladbou oblasti, dále vlastnostmi zemin a morfologií terénu. Podstatnou roli sehrály i klimatické podmínky (déšť, mráz), které způsobovaly erozi svahu těžební jámy. Sanační opatření vycházela z eliminace těchto faktorů. Byla proto navržena kombinace několika technických opatření.

Poloha stavby

Dodali jsme

Systém Tensartech GreenSlope pro strmé svahy, geotextilie a geomříže, zaškolení stavby, statický výpočet a projekt

Realizace

2011

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci