rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu nad domem v obci Dubá

Nad rodinným domem v obci Dubá došlo k opakovanému sesunutí části svahu k patě strmého svahu.

Příčinou vzniklých deformací byl pravděpodobně komplex faktorů - od morfologie terénu, přes geologickou skladbu hornin a jejich vlastností až po přírodní činitele (srážky, zvětrávání, mráz). Hlavní sesuv povrchové části svahu o mocnosti 1,0 – 1,5 m proběhl koncem září 2010 po vydatných dešťových srážkách, ke kterým v předmětné lokalitě došlo v období srpen – říjen 2010. Sesunutý materiál se zastavil o rodinný dům a částečně narušil jeho zdivo. Následovaly další drobnější sesuvy rozvolněného materiálu mobilizované zejména atmosférickými srážkami. V současné době dochází již jen k drobnému opadávání zeminy, svah však dlouhodobě stabilní není. Výška sesuvu je od paty po jeho horní hranu přibližně 14,0 m, šířka cca 20,0 m.

Prostor sesuvu svahu byl sanován pomocí jednotlivých konstrukčních celků ze systému vyztužené zeminy pro výstavbu opěrných konstrukcí s vegetačním lícem Tensartech GreenSlope. V patě konstrukce je navržena gabionová patní zídka ze systému Tensartech RockWall, která zajišťuje vytvoření užitného prostoru pro obyvatele domu v rozsahu shodném před sesuvem svahu.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, materiál pro výstavbu vyztužené opěrné konstrukce, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2013

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci