rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu svahu silnice II/357 ve Strachujově

Těleso komunikace bylo historicky rozšiřováno navážkou z odpadních materiálů. V kombinaci se saturací zemin komunikace srážkovou vodou došlo na úseku dlouhém cca 150 m k havarijnímu sesuvu.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o vytíženou komunikaci v terénu, kde jsou dlouhé objízdné trasy, požadoval investor (kraj Vysočina) co nejkratší čas rekonstrukce. Technické řešení stavby navržené projektantem spočívalo v realizaci nového, vyztuženého zemního tělesa.

Dodavatel si pro jednoduchost montáže vybral systém Tensartech GreenSlope. Jeho výhodami jsou cenová dostupnost, rychlá výstavba a možnost po dokončení stavebních prací uvést stavbu ihned do provozu.

Celková doba výstavby nepřesáhla 5 týdnů a dodavatel stihl položit finální asfaltové vrstvy a předat komunikaci do užívání ještě před příchodem zimního obdoí.

Poloha stavby

Dodali jsme

Výpočet konstrukce a opěrný systém

Realizace

2011

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci