rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vyztužené zemní těleso s vnitřní umělou jeskyní u Olomouce

V areálu vzdělávacího biocentra Sluňákov, které je provozováno Centrem ekologických aktivit města Olomouc, se nachází jedinečná stavba zemního kopce s vnitřní umělou jeskyní se dvěma východy, kterou protéká odtok z rybníku Rozvišť. Vnitřní jeskyně je přesypána zeminou a na povrchu je navržená cesta, které spirálově stoupá až po vrchol konstrukce.

Z důvodu strmostí svahů ve sklonu líce 47° je zemní těleso vybudováno pomocí systému vyztužené zeminy se zeleným lícem, kdy líc je tvořený ocelovými panely a tkanou polyesterovou geotextilíí zajišťující stabilitu.

V podzákladí stavby se nacházejí jílovité zeminy, jejichž návrhové hodnoty neodpovídaly požadavkům inženýrů. Konstrukce je tedy založena na drenážním koberci, který  má i funkci konsolidační a odvádí vlhkost od betonové stavby groty.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém, geotextilie a stabilizační geomříže

Realizace

2014

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci