rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Založení nově budovaného násypu rekonstruované silnice II/405 Příseka–Brtnice

V předmětném úseku byl problém se zvodnělým měkkým podložím tvořeným rybničními sedimenty. Ke konstrukci založení násypu byla použita trojosá geomříž Tensar TriAx v kombinaci s geobuňkovou strukturou Tensar.

Geobuňková struktura zachycuje tahové síly v kamenivu

vyvozených sypáním násypového tělesa a zároveň eliminuje nerovnoměrné

sedání. Mezi druhotné přínosy geobuňkové struktury patří vytvoření pracovní plochy, plošné drenáže a zvýšení stability násypu.
O této referenci jsme napsali rozsáhlejší článek v našem magazínu GEOmail.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, geotextilie, geomříže, zaškolení stavby

Realizace

2011

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci