rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mostní opěry dálniční estakády v Ostravě

Mostní estakáda celkové délky 588 m

byla navržena v místě křížení dálnice D47 s několika silničními i železničními

komunikacemi včetně plánované vysokorychlostní trati. Estakáda dále přemosťuje

rybník v bezprostřední blízkosti řeky Odry. Území s doznívajícími účinky od

báňské činnosti je pod mostní estakádou tvořeno většinou navážkami, pod kterými

se nachází vrstva nasycených fluviálních jílů na bázi písčitých štěrků. Tyto

podmínky spolu s výskytem napjaté hladiny podzemní vody těsně pod terénem vedly

k očekávání velmi vysokých hodnot sedání spojených s deformacemi mostní

konstrukce.

Propočty chování konstrukce ukázaly, že nejvhodnějším řešením je výstavba mostních opěr z vyztužené zeminy s minimálně jednou konsolidační přestávkou. Úložné prahy mostních opěr jsou z tohoto důvodu založeny na násypu, tvořeném kvalitním zrnitým materiálem vyztuženým geomřížemi Tensar RE. Tato konstrukce zajišťuje životnost delší než 120 let beze změny jejího tvaru nebo vlastností. Neekonomická výměna nevhodného podloží byla řešena štěrkopískovými pilíři překrytými konsolidační geodeskou z vysokopevnostních geotextilií Basetex.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, geotextilie a geomříže.

Realizace

2004

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci