rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odvodnění násypového tělesa přeložené silnice v Roztokách u Prahy

S ohledem na složitou hydrogeologickou charakteristiku území a s ohledem na blízkost řeky Vltavy vyžadoval návrh přeložky II/242 Roztoky vybudování důkladného systému odvodnění zajišťující funkčnost konstrukce se zaměřením na rychlé odvedení vod z ploch okolo zemního tělesa a z prostoru vlastního násypu.

Na bázi násypu byla projektantem navržena plošná drenážní vrstva tvořena kombinací písčitého materiálu a geokompozitu s drenážním účinkem. Použitý drenážní geokompozit Interdrain GMFL je tvořen drenážním jádrem, které je z jedné strany laminováno separačně-filtrační geotextilií a z druhé strany hydroizolační fólii. V konstrukci je tento výrobek instalován fólii dolů tak, aby byl umožněn rychlý a plynulý odtok odváděných vod do přilehlých příkopů.

Poloha stavby

Dodali jsme

Drenážní geokompozit a výztužný kompozit do asfaltu

Realizace

2009

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci