rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zpevněné vyztužené svahy Písecké brány v Praze

V Praze proběhla rekonstrukce barokní Písecké brány. V jejím rámci se odtěžila původní zemina, objekt byl zaizolován a opět zasypán, kdy nové svahy jsou o metr vyšší než původní.

Pro zvýšení stability podloží jsme navrhli mechanickou stabilizaci, kterou tvoří štěrkodrť, trojosá geomříž a separační tkaná geotextilie. Tato vrstva plní i drenážní funkci, která je hraje podstatnou roli pro stabilitu celé konstrukce.

Vyztužené strmé svahy mají sklon 34° a jejich výška je 6 m a pro jejich stabilitu jsou vyztuženy jednoosými geomřížemi. Z ekonomických důvodů se již ve fázi statického výpočtu počítalo s místním zásypovým materiálem.

Zpevnění povrchu svahu bylo provedeno trvalými protierozními georohožemi, které jsou překryté humózní vrstvou a kokosovou geotextilií a pro přirozený vzhled osety trávou.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, stabilizační a výztužné geomříže, geotextilii, protierozní georohož a kokosovou síť

Realizace

2014

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci