rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace nestabilního svahu na silnici I/19 v Přibyslavi

Úkolem bylo zajistit a zpevnit hranu svahu v místě stávající komunikace I/19 mezi obcemi Přibyslav a Dobrá. Svah byl porušený a docházelo tak k deformacím silničního tělesa. Jako sanační opatření byl navržen svah z armované zeminy se zeleným lícem.

Navržená konstrukce je dlouhá 206 m a dosahuje výšky 0,7-2,9 m. Sklon líce je 60°. Niveleta komunikace je ve sklonu 5°, a proto byla poslední vrstva ocelových košů ohnuta tak, aby ji kopírovala. V rámci stavby se provedlo odbourání vozovky, odtěžení porušené části svahu a následně zhotovení nového tělesa z armované zeminy z certifikovaného systému Tensartech GreenSlope a nakonec se položila nová vozovka.

Poloha stavby

Dodali jsme

Opěrný systém Tensartech GreenSlope, zaškolení stavby, statický výpočet

Realizace

2012

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci